Yhteystiedot

Puhelin: 040 514 8898

Sähköposti:

abjmpa@gmail.com


Apua ja virikkeitä matematiikan oppimiseen

Oulun yksityisopetus tarjoaa korkeatasoista ja innostavaa matematiikan opetusta Oulun seudulla.Tarjoamme teidän tai lapsenne tueksi yksilöllistä opetusta, joka huomioi oppilaan oman oppimistyylin ja auttaa kehittämään matemaattisia taitoja hänen vahvuuksistaan lähtien.

oppilaita2.jpg

Koulut tarjoavat tukiopetusta tai lisähaasteita hyvin vaihtelevasti. Oppilas voi, erityisesti matematiikassa, jäädä jälkeen toisista hyvin pienen asian vuoksi. Toisaalta lahjakkaimmille liian vähät haasteet aiheuttavat turhautumista ja opiskeluinnostuksen hiipumista.Yksilöllinen opetus, joka huomioi oppilaan omat tarpeet ja taidot  estää   "kelkasta putoamisen" ja antaa innostusta oppimiseen.


Kenelle?

images6.jpeg

Tarjoamme matematiikan yksityistunteja  peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville. Lisäksi tarjoamme tukea toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin valmentautuville matemaattisten taitojen osalta unohtamatta matematiikan ylioppilaskirjoituksia. Tarjoamme myös tukea lääkelaskennan oppimiseen.

Missä?

images8.jpeg

Opetus tapahtuu asiakkaan valinnan mukaan asiakkaan kotona, opettajan tiloissa Oulun Hintassa tai muussa asiakkaan toivomassa kohteessa. Opetuspalvelumme ovat käytettävissä päiväaikojen lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin - ilman lisämaksuja.

Miksi?

lapsijataulujaahdistus.jpeg

Syyt yksityisopetuksen käyttämiseen ovat moninaiset:

Parhaiden arvosanojen tavoittelu, mutta oppilaitoksen opetus ei anna tarpeeksi eväitä.

Koulun opetus ei ole tarpeeksi haastavaa

Sairauden. lomamatkan, jne. aiheuttama opetusryhmän tahdista putoaminen

Luki- tai muun oppimishäiriön aiheuttama lisäopin tarve.

Monet vanhemmat hankkivat yksityistunteja myös lapsensa yleisen opiskelumotivaation kohottamiseksi ja koulutuksen tärkeyden sisäistämiseksi.